26 Ekim 2021 Salı - 06:22
BALIKESİR'İN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ
“BİLİMİN YANINDAYIZ” - Emin BULDAN TV - MEDYA TV - Balıkesir’in Haberi Markası

“BİLİMİN YANINDAYIZ”

Eklenme Tarihi : 23.09.2021

Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu; Dünyada ve ülkemizde yaklaşık 2 yıldır devam eden COVID-19 pandemisiyle ilgili olarak, düzenlenmiş olan sempozyumda güncel bilimsel veriler ve deneyimleri gözden geçirilip, tartışılarak KLİMİK (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği) COVİD-19 SONUÇ BİLDİRGESİ açıklanmıştır.
Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak sonuç bildirgesindeki saptama ve taleplere katılmaktayız.
1. Varyantların ve yeni zoonotik virusların izlenmesi için bir sürveyans sistemi kurulmalı, bu amaçla üniversitelerin olanakları değerlendirilmeli ve etkin bir bilimsel ağ oluşturulmalıdır.
2. Tedavi rehberi güncellenmeli, güncel bilimsel verilerle desteklenmeyen öneriler kaldırılmalıdır. Ölümü azaltmada etkili olduğu bildirilen monoklonal antikor tedavilerine, özellikle riskli gruplar için olmak üzere, ülkemizde de erişim sağlanmalıdır.
3. Gereksiz antibiyotik, antikoagülan ve yüksek doz kortikosteroid kullanımı önlenmelidir.
4. Aşıların yaygınlaştırılması sağlanmalı ve aşılanma oranı ülke genelinde hızla artırılmalıdır.

SAĞLIK VE EĞİTİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA AŞI ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİDİR.

5. Gebelerin aşılanması için acil önlemler alınmalıdır.
6. Aşı tereddüdü yaşayan kişilere, daha aktif bir şekilde, etkili, doğru bilgilendirme yapılmalıdır.
7. Aşılama çalışmaları devam ederken toplumda enfeksiyonun yayılmasını azaltacak diğer önlemlere devam edilmelidir.
8. Salgınla ilgili veriler düzenli ve sık aralıklarla, şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Verilerden öğrenerek strateji geliştirme yaklaşımı yerleştirilmelidir.
9. Bilimsel çalışmalar için getirilen ek kısıtlar acilen kaldırılmalıdır.
Pandeminin başından beri var güçleriyle çalışmakta olan sağlık çalışanlarının çalışma koşulları iyileştirilmeli, güvenli çalışma ortamları sağlanmalı, meslek örgütlerimiz aracılığıyla ilettiğimiz görüş ve öneriler dikkate alınmalıdır.


Yorumlar

Yorumlar - {1 yorum yapıldı} YORUM YAZ
Kartal - 23.09.2021 15:24:09
Önerinizi ilettim. Kabul edildi. Aşı yaşı çabalariniz sayesinde 12 yaşa kadar düştü. Teşekkürler
 
0
0
Delege Seçimleri
10.12.2019
Her Bebeğe Bir Fidan
29.08.2019
BALIKESİR İVME KAZANMALI
27.08.2020
TEDBİRLER EN ÜST SEVİYEDE
24.03.2021
BAYRAKLA ÇİT YAPTILAR!
27.06.2016
Exserver